GIJS digitaal 1969 – 1987

Vele kranten werden verknipt, waarmee GIJS-plakboeken werden aangelegd door o.a. de heren Jan Venema en Herman Teisman, de vaders van Jack Venema en Jos Teisman, 1e team spelers van het eerste uur. Als voorbereiding op het 50 jarig jubileum van G.IJ.S. op 23 december 2019 werd door Jack en Jos het initiatief genomen om krantenknipselboeken te maken van de vele artikelen die over GIJS werden gepubliceerd in de periode van 1969 tot en met 1980, met als resultaat 13 boeken.

In de zomer van 2020 (de Corona pandemie treft de wereld) werd besloten deze serie uit te breiden met 7 extra knipsel boeken, met de seizoenen 80-81 t/m 86-87. Vervolgens werd deze unieke collectie GIJS-knipselboeken in 2020/22 gedigitaliseerd. Hiermee is nu een digitaal archief aangelegd bestaande uit 20 boeken GIJS-historie.

Bij het tot stand komen van deze knipselboeken is gebruik gemaakt van archiefmateriaal dat beschikbaar is gesteld door, Ton Ferkranus, Henk van Halteren, Jacob van Gelder, Harke Groenveld, Geert Rampen, Jef Delhez, Jilt Akkerman, Edward Kort, Douwe Koning, Bart van Lunen, Johan Toren, Henk Keijzer, Herman Vesper en Jack en Jos.

Wij willen iedereen hartelijk danken voor hun medewerking bij de totstandkoming van deze digitale versie van de GIJS-boeken; in het bijzonder Ton Letsch, die al dit materiaal voor ons heeft gedigitaliseerd.

Let op de pdf’s zijn zeer groot van formaat!

 

Boek Jaar Grootte Download
BOEK-1-GIJS-69-70.pdf 230 MB Download.pdf
BOEK-2-GIJS-70-71.pdf 282 MB Download.pdf
BOEK-3-GIJS-71-72.pdf 222 MB Download.pdf
BOEK-4 GIJS-72-73.pdf 298 MB Download.pdf
BOEK-5 GIJS-73-74.pdf 236 MB Download.pdf
BOEK-6-GIJS 74-75.pdf 266 MB Download.pdf
BOEK-7-GIJS-75-76.pdf 244 MB Donwload.pdf
BOEK-8-GIJS-76-77.pdf 118 MB Download.pdf
BOEK-9-GIJS-77-78.pdf 218 MB Download.pdf
BOEK-10-GIJS-78-79.pdf 155 MB Download.pdf
BOEK-11-GIJS-79-80.pdf 200 MB Download.pdf
BOEK-12-GIJS-80-81.pdf 191 MB Download.pdf
BOEK-13-GIJS-81-82.pdf 23 MB Download.pdf
BOEK-14-GIJS-82-83.pdf 45 MB Download.pdf
BOEK-15-GIJS-83-84.pdf 89 MB Download.pdf
BOEK-16-GIJS-84-85.pdf 180 MB Download.pdf
BOEK-17-GIJS-85-86.pdf 504 MB Download.pdf
BOEK-18-GIJS-86-87.pdf 95 MB Download.pdf
BOEK-19-GIJS-Notulen-en-Interviews.pdf 104 MB Download.pdf
BOEK-20-De-GIJS-Veteranen-70-71.pdf 35 MB Download.pdf