GIJS Groningen

PRIVACYVERKLARING

Wat leuk dat je interesse hebt om lid te worden.

IJshockeyvereniging GIJS Groningen verwerkt persoonsgegevens van u doordat u gebruik maakt van onze website en/of diensten of producten en/of omdat u deze gegevens zelf aan ons verstrekt. GIJS Groningen hecht hierbij grote waarde aan uw privacy.

GIJS Groningen verwerkt, beheert en beveiligt uw persoonlijke gegevens derhalve zo zorgvuldig mogelijk. Dit betekent onder meer dat de persoonsgegevens slechts worden gebruikt voor zover verenigbaar met de doeleinden waarvoor ze zijn verkregen en u bepaalde rechten kunt uitoefenen ten aanzien van uw persoonsgegevens. Hieronder treft u aan een overzicht van de persoonsgegevens die wij verwerken en een uiteenzetting van ons privacybeleid:

GEBRUIK VAN PERSOONSGEGEVENS EN DOELEINDEN GEGEVENSVERWERKING
Van de leden, team/bench officials en clubscheidsrechters van GIJS Groningen worden de volgende persoonsgegevens verwerkt: voor- en achternaam, geslacht, geboortedatum, geboorteplaats, adresgegevens, telefoonnummer, e-mailadres en een pasfoto (noodzakelijk voor de bondspas van de Nederlandse IJshockeybond: IJN).

GIJS Groningen verwerkt uw persoonsgegevens voor de volgende doelen: het voeren van een ledenadministratie inclusief het afhandelen van (contributie)betaling(en) van de leden, om u te kunnen informeren voor het uitoefenen van de sport- en overige activiteiten van GIJS Groningen en voor het inschrijven van leden, officials en clubscheidsrechters bij IJN.

Van de vrijwilligers van GIJS Groningen worden de volgende persoonsgegevens verwerkt: voor- en achternaam, adresgegevens, telefoonnummer en e-mailadres. GIJS Groningen verwerkt uw persoonsgegevens voor de volgende doelen: om u te kunnen informeren voor de betreffende vrijwilligers- en overige activiteiten van GIJS Groningen.

Ten behoeve van sponsoring, de aanschaf van seizoenskaarten, het verzorgen van clinics, teamuitjes en van deelnemers jeugd-opleidingsteam worden de volgende persoonsgegevens verwerkt: voor- en achternaam (eventueel bedrijfsnaam + contactpersoon), adresgegevens, telefoonnummer en e-mailadres.

Deze gegevens worden verwerkt voor betreffende informatieverstrekking, om overeenkomsten aan te kunnen gaan, uit te voeren en om het betalingsverkeer af te wikkelen van de diensten of producten, alsmede voor het verstrekken van nieuwsbrieven; uiteraard houdt GIJS Groningen hierbij rekening met het feit of u bevestigd hebt nieuwsbrieven te willen ontvangen.

BIJZONDERE EN/OF GEVOELIGE PERSOONSGEGEVENS DIE WIJ VERWERKEN
Op de pagina met de teamindelingen op de website van GIJS Groningen worden de namen van de spelers/officials en eventueel foto’s van de spelers/officials gepubliceerd. Indien de betreffende speler, ouder/verzorger van de speler of official hier bezwaar tegen heeft kan hij dit aangeven via info@gijsgroningen.nl. De betreffende naam wordt en/of foto’s worden dan niet gepubliceerd of onherkenbaar gemaakt.

Er kunnen beeldopnames gemaakt worden tijdens trainingen, wedstrijden en clinics etc. en worden gepubliceerd op de website van GIJS Groningen, op de sociale media websitepagina’s van GIJS Groningen, in nieuwsbrieven en op fotos/kaarten/posters/flyers en dergelijke. Als iemand zijn in beeld gebrachte persoon niet wenst te zien worden gepubliceerd, kan hij/zij dit aangeven via info@gijsgroningen.nl De betreffende opnames zullen dan niet worden gepubliceerd of de beelden van de betreffende persoon zullen niet herkenbaar worden gemaakt.

BEWAARTERMIJN PERSOONSGEGEVENS
GIJS Groningen zal uw persoonsgegevens niet langer bewaren dan strikt nodig is om de doelen te realiseren waarvoor uw gegevens worden verzameld. De bewaartermijn van uw persoonsgegevens hangt af van de aard van de gegevens. Daarbij nemen wij de wettelijke termijnen in acht. Uw persoonsgegevens worden hoe dan ook niet langer bewaard dan noodzakelijk.

DELEN MET ANDEREN
GIJS Groningen deelt eventueel, als nodig uw persoonsgegevens (naam, e-mailadres en telefoonnummer) alleen met medewerkers van GIJS Groningen voor het contactmoment. Nimmer delen wij uw persoonsgegevens met derden, zoals voor commercile doeleinden. GIJS Groningen verstrekt alleen de noodzakelijke persoonsgegevens van leden, officials en clubscheidsrechters aan IJN t.b.v. de competitieadministratie van IJN. Dit is vanuit uw kant een schriftelijk verzoek dit uit te voeren.

IN KAART BRENGEN WEBSITEBEZOEK
GIJS Groningen gebruikt op deze website alleen technische en functionele cookies. Een cookie is een klein tekstbestand dat bij het eerste bezoek aan deze website wordt opgeslagen op uw computer, tablet of smartphone. De cookies die wij gebruiken zijn noodzakelijk voor de technische werking van de website en uw gebruiksgemak. Ze zorgen ervoor dat de website naar behoren werkt en onthouden bijvoorbeeld uw voorkeursinstellingen. Ook kunnen wij hiermee onze website optimaliseren. U kunt zich afmelden voor cookies door uw internetbrowser zo in te stellen dat deze geen cookies meer opslaat. Daarnaast kunt u ook alle informatie die eerder is opgeslagen via de instellingen van uw browser verwijderen.

GIJS Groningen neemt niet op basis van geautomatiseerde verwerkingen besluiten over zaken die (aanzienlijke) gevolgen kunnen hebben voor personen. Het gaat hier om besluiten die worden genomen door computerprogramma’s of -systemen, zonder dat daar een mens tussen zit.

GIJS Groningen verzamelt verder geen gegevens van websitebezoek.

ANDERE WEBSITES
De website van GIJS Groningen kan links naar andere sites bevatten die geen eigendom zijn van, of beheerd worden door GIJS Groningen. Dit privacyverklaring is niet van toepassing op dergelijke websites en GIJS Groningen is niet op enigerlei wijze aansprakelijk voor de inhoud van die websites dan wel de wijze waarop die websites uw persoonsgegevens verwerken

GEGEVENS INZIEN, AANPASSEN OF VERWIJDEREN
U heeft het recht om uw persoonsgegevens in te zien, te corrigeren of te verwijderen. U kunt een verzoek tot inzage, correctie of verwijdering sturen naar info@gijsgroningen.nl. Om er zeker van te zijn dat het verzoek tot inzage door u is gedaan, kunnen wij u vragen een kopie van uw identiteitsbewijs bij het verzoek mee te sturen. Hierbij vragen we u om in deze kopie uw pasfoto en burgerservicenummer (BSN) zwart te maken. Dit ter bescherming van uw privacy. GIJS Groningen zal zo snel mogelijk, maar binnen vier weken, op uw verzoek reageren.

BEVEILIGING
GIJS Groningen neemt de bescherming van uw gegevens serieus en neemt dan ook passende administratieve, technische en fysieke maatregelen om misbruik, verlies, onbevoegde toegang, ongewenste openbaarmaking en ongeoorloofde wijziging tegen te gaan.

Als u de indruk heeft dat uw gegevens niet goed beveiligd zijn of er aanwijzingen zijn van misbruik, neem dan contact met ons op via info@gijsgroningen.nl

WIJZIGINGEN
Deze privacyverklaring kan worden gewijzigd; eventuele wijzigingen worden bekend gemaakt op deze pagina. Indien u niet akkoord bent met dit privacy statement dient u geen gebruik (meer) te maken van de website en/of diensten en producten van GIJS Groningen. Het is daarom raadzaam regelmatig deze privacyverklaring te raadplegen.

VRAGEN EN FEEDBACK
Als u vragen hebt over deze privacyverklaring of ons privacybeleid kun u contact met ons opnemen via info@gijsgroningen.nl

IJshockeyvereniging GIJS Groningen
Kardingerplein 1
9735 AA Groningen