Voorwaarden lidmaatschap GIJS Groningen

Aanmelden
Aanmelden als lid kan door het aanmeldingsformulier volledig in te vullen. Het aanmeldingsformulier is te vinden op de pagina lid worden.

Lidmaatschap- en speelseizoen
Het lidmaatschapseizoen loopt van 1 juni tot 1 juni. Het speelseizoen loopt van half september tot eind maart.

Contributie
De verschuldigde contributie per team is te vinden op de pagina lid worden.  De hoogte van de contributie wordt aangepast als het lidmaatschap later in het speelseizoen ingaat. Na aanmelding wordt de contributiefactuur naar het opgegeven e-mailadres gestuurd. De contributie-inning geschiedt namens GIJS Groningen door ClubCollect. Eind augustus zal de contributie-factuur worden verstuurd. De betalingstermijn is 14 dagen. In principe dient de contributie in 1 keer te worden voldaan, Er is een mogelijkheid om de contributie in 5 gelijke termijnen met een interval van 30 dagen te betalen. Bij betaling in termijnen wordt een extra bijdrage van de 2 per termijn in rekening gebracht. Nieuwe leden die na september instromen dienen de contributie in 1 keer te betalen. Mocht niet aan de betalingsverplichtingen worden voldaan, zal een speel- en trainverbod worden opgelegd. Als na het versturen van een herinnering en een aanmaning nog niet aan de betalingsverplichtingen is voldaan, zal de vordering uit handen worden gegeven aan een incassobureau. De bijkomende kosten zijn voor rekening van het lid.

Opzeggen
Het lidmaatschap dient voor 1 juni (einde lidmaatschapseizoen) opgezegd te worden. Wanneer het lidmaatschap niet voor 1 juni wordt opgezegd, wordt het lidmaatschap met een jaar verlengd met de daarbij behorende contributieverplichtingen. Het lidmaatschap kan worden opgezegd door een e-mail te sturen naar ledenadministratie@gijsgroningen.nl.

Teruggave contributie
Een lid kan in aanmerking komen voor teruggave van een deel van de contributie wanneer door een blessure minstens drie maanden niet getraind en gespeeld kan worden. Er kan om een medische verklaring worden gevraagd. Een lid kan in aanmerking komen voor teruggave van een deel van de contributie wanneer het lid zwanger is. De periode waarover teruggave mogelijk is, is maximaal de periode tussen zes maanden voor de vermoedelijke bevallingsdatum en acht weken na de bevallingsdatum. Om in aanmerking te komen voor teruggave dient de blessure of de zwangerschap zo snel mogelijk gemeld te worden door een e-mail te sturen naar ledenadministratie@gijsgroningen.nl. In alle voorkomende gevallen bepaalt het bestuur of het lid in aanmerking komt voor teruggave en de hoogte van de teruggave. Teruggave vindt plaats na afloop van het speelseizoen. Voorwaarde is dat aan alle contributieverplichtingen is voldaan.

Teamkleding
Om wedstrijden te kunnen spelen, dient het lid een teamshirt en teamkousen aan te schaffen. Stuur de volgende gegevens naar ledenadministratie@gijsgroningen.nl:

  • naam (op rugkant shirt)
  • rugnummer (voorkeur)
  • vlag (nationaliteit)
  • maat (XS/S/M/L/XL/XXL/XXXL)

De kosten bedragen ca. € 50.
Het volledige kledingbeleid is te vinden via deze link.

Aanmelding IJshockey Nederland
Om competitiewedstrijden te kunnen spelen, dient een lid aangemeld te worden bij IJshockey Nederland. De aanmelding wordt door de vereniging verzorgd. Het lid wordt aangemeld na ontvangst van een digitale pasfoto. Stuur de foto naar ledenadministratie@gijsgroningen.nl onder vermelding van naam, team (indien bekend) en geboortedatum.

Huur uitrusting
Eerstejaars jeugdleden worden in de gelegenheid gesteld het eerste seizoen een uitrusting te huren. De kosten bedragen e 75 (e 25 huur + e 50 borg). De borg wordt na inlevering van de uitrusting (mits volledig en in goede staat) terugbetaald. Stuur een e-mail naar materiaal@gijsgroningen.nl om de beschikbaarheid te checken. Huur locker Leden hebben de mogelijkheid een locker te huren voor de uitrusting. De kosten bedragen e 15 per seizoen. Stuur een e-mail naar materiaal@gijsgroningen.nl om de beschikbaarheid te checken.

Overige regels en richtlijnen
Mochten als gevolg van een eerder lidmaatschap van een ijshockeyvereniging overschrijvingskosten in rekening worden gebracht door IJshockey Nederland, komen deze kosten voor rekening van het lid. Het lid ontvangt een factuur van de vereniging. Mochten als gevolg van het handelen van een lid boetes in rekening worden gebracht door IJshockey Nederland, komen deze boetes voor rekening van het lid. Het lid ontvangt een factuur van de vereniging. Het lid stemt in met het verwerken van zijn of haar persoonsgegevens in het kader van het Kennis Informatie Systeem Sport (KISS). Het lidmaatschap is persoonlijk en niet overdraagbaar. Het huishoudelijk reglement is te vinden op https://gijsgroningen.nl/huishoudelijk-reglement De gedragscode is te vinden op https://gijsgroningen.nl/gedragscode. De privacyverklaring is te vinden op https://gijsgroningen.nl/privacy-verklaring Toch nog vragen? Stuur dan een e-mail naar ledenadministratie@gijsgroningen.nl.