GIJS Groningen

Vacatures

Momenteel wordt er hard gewerkt om de vereniging naar een professioneler niveau te brengen. Dit is echter niet mogelijk met het huidige aantal vrijwilligers. Daarom zijn wij dringend op zoek naar mensen die zich in willen zetten voor de vereniging.

Bestuurslid Jeugdzaken
Doel
Het doel van de functie is het activeren, motiveren en coördineren van de onder zijn of haar beheer gestelde commissie(s). Tevens is het doel het leveren van een bijdrage aan en het implementeren van het beleid van de ijshockeyvereniging gericht op de junioren.

Plaats in de vereniging
Is lid van het bestuur van de ijshockeyvereniging en is voorzitter van de commissie jeugdzaken.

Functie-inhoud

 • Is als bestuurslid belast met de volgende portefeuilles: – commissie jeugdzaken
 • Bewerkstelligt een goede communicatie met deze commissie en houdt deze in stand
 • Werkt samen met het bestuurslid Technische zaken
 • Werkt samen met het bestuurslid Seniorenzaken
 • Is binnen het verenigingsbestuur de eerst verantwoordelijke voor de jaardoelstellingen, die in een jaarlijks doelstellingsactieplan zijn vervat, die zijn/haar portefeuilles bevatten en zijn/haar bestuurlijke portefeuilles betreffen en is daarop intern en extern het aanspreekpunt
 • Is bevoegd tot het instellen van commissies en het benoemen van functionarissen om de jaardoelstellingen van zijn of haar portefeuille te verwezenlijken in overleg met het verenigingsbestuur
 • Implementeert met behulp van het jaarlijkse actieplan de relevante verenigingsdoelstellingen vastgesteld op de jaarlijkse Algemene Vergadering
 • Signaleert problemen en draagt oplossingen aan

Functie-eisen

 • Goede communicatieve vaardigheden
 • Affiniteit met de jeugd
 • Flexibele instelling en stressbestendig
 • Leiding kunnen geven
 • Conformeren aan het beleid en de visie van de vereniging
 • Goede omgang met vrijwilligers
 • Trends en veranderingen binnen de vereniging signaleren en zo nodig deze melden aan het verenigingsbestuur en aansturen van de commissies in portefeuille

Bestuurslid Seniorenzaken
Doel
Het doel van de functie is het activeren, motiveren en coördineren van de onder zijn of haar beheer gestelde commissie(s). Tevens is het doel het leveren van een bijdrage aan en het implementeren van het beleid van de ijshockeyvereniging gericht op de senioren.

Plaats in de vereniging
Is lid van het bestuur van de ijshockeyvereniging en voorzitter van de commissie seniorenzaken.

Functie-inhoud

 • Is als bestuurslid belast met de volgende portefeuilles: – commissie seniorenzaken
 • Bewerkstelligt een goede communicatie met deze commissie en houdt deze in stand
 • Werkt samen met het bestuurslid Technische zaken
 • Werkt samen met het bestuurslid Jeugdzaken
 • Is binnen het verenigingsbestuur de eerst verantwoordelijke voor de jaardoelstellingen, die in een jaarlijks doelstellingsactieplan zijn vervat, die zijn/haar portefeuilles bevatten en zijn/haar bestuurlijke portefeuilles betreffen en is daarop intern en extern het aanspreekpunt
 • Is bevoegd tot het instellen van commissies en het benoemen van functionarissen om de jaardoelstellingen van zijn of haar portefeuille te verwezenlijken in overleg met het verenigingsbestuur
 • Implementeert met behulp van het jaarlijkse actieplan de relevante verenigingsdoelstellingen vastgesteld op de jaarlijkse Algemene Vergadering
 • Signaleert problemen en draagt oplossingen aan

Functie-eisen

 • Goede communicatieve vaardigheden
 • Affiniteit met senioren en veteranen
 • Flexibele instelling en stressbestendig
 • Leiding kunnen geven
 • Conformeren aan het beleid en de visie van de vereniging
 • Goede omgang met vrijwilligers
 • Trends en veranderingen binnen de vereniging signaleren en zo nodig deze melden aan het verenigingsbestuur, en het aansturen van de commissies in portefeuille

Bestuurslid Public Relations, Communicatie & Sponsoring
Doel
Is verantwoordelijk voor de PR, communicatie en sponsoring van de vereniging. Is tevens verantwoordelijk voor het verstrekken van interne en externe informatie. Ook het beleid omtrent de website van de vereniging behoort tot zijn verantwoordelijkheid.

Plaats in de vereniging
Zit in het bestuur van de ijshockeyvereniging

Functie-inhoud

 • Is verantwoordelijk voor de interne en externe communicatie
 • Is verantwoordelijk voor de overeenkomsten gesloten met sponsoren
 • Is het aanspreekpunt voor zowel interne- als externe zaken die betrekking hebben op PR, communicatie en sponsoring
 • Signaleert problemen en draagt oplossingen aan
 • Is binnen het verenigingsbestuur de eerst verantwoordelijke voor de jaardoelstellingen, die in het jaarlijkse doelstellingsactieplan zijn vervat, die zijn/haar portefeuilles bevatten en zijn/haar bestuurlijke portefeuilles betreffen en is daarop intern en extern het aanspreekpunt

Functie-eisen

 • Nauwkeurig en creatief kunnen werken
 • Ontplooien initiatieven
 • Goed kunnen organiseren en publiceren
 • Goede communicatieve en schriftelijke vaardigheden
 • Goede kennis van de Nederlandse taal
 • Flexibele instelling en stressbestendig
 • Goed met mensen om kunnen gaan
 • Conformeren aan het beleid en de visie van de vereniging

Bestuurslid Technische zaken

Doel
Het doel van de functie is het coördineren van trainers en coaches, op ijshockey technisch en tactisch gebied, en de wijze van coachen in de meest ruime zin van het woord, voor zowel de junioren als de senioren binnen de vereniging.

Plaats in de vereniging
Is lid van het bestuur van de ijshockeyvereniging en is voorzitter van de technische commissie.

Functie-inhoud

 • Verantwoordelijk voor de begeleiding en organisatie van alle trainers en trainingen
 • Trainingsopbouw over de verschillende leeftijdscategorieën vastleggen, uitwerken en implementeren, in samenhang met begeleiden van de coaches
 • Begeleiden en adviseren van trainers
 • Aantal keren per jaar de trainingen en trainingsopbouw bespreken met alle betrokkenen
 • Centraal aanspreekpunt voor trainingsproblemen
 • Beoordelen van de trainers
 • Het geven van een advies over de trainersaanstelling voor het nieuwe seizoen aan de technische commissie en de trainerscoördinator, en het begeleiden en coördineren van deze aanstelling
 • Begeleiden van de coaches
 • Alle onderdelen van het coachen over de verschillende leeftijdscategorieën vastleggen, uitwerken en implementeren, in samenwerking met de trainingscoördinator
 • Centraal aanspreekpunt voor coach problemen
 • Beoordelen van de coaches
 • Het geven van een advies over de coachaanstelling voor het nieuwe seizoen aan de technische commissie en de trainerscoördinator en het begeleiden en coördineren van deze aanstelling
 • Tweemaandelijks overleg met vicevoorzitter, het bijwonen van de vergaderingen van de technische commissie en de trainerscoördinator
 • Verantwoordelijk voor de coördinatie van trainersopleidingen
 • Stelt de technische commissie samen

Functie-eisen

 • Ervaring met ijshockey op hoog niveau
 • Goede communicatieve vaardigheden
 • Goed organiserend vermogen en goede management vaardigheden
 • Flexibele instelling en stressbestendig
 • Om kunnen gaan met vertrouwelijke informatie

Wervingscoordinator

GIJS Groningen wil een ijshockeyvereniging zijn waarbij zowel op wedstrijd als op recreatief niveau naar sportieve ambities gestreefd kan worden. Een maatschappelijk betrokken sportieve vereniging waarin iedereen zich thuis voelt. In het kader van hoe meer leden hoe meer vreugde zijn wij op zoek naar een wervingscoördinator.

Doel van de functie:
Zorgdragen voor de werving van nieuwe leden door bijvoorbeeld het organiseren van clinics, het opzetten van nieuwe ledenacties, toernooien voor nieuwe leden, vriendjesdagen, et cetera.

Taken:

 • Je denkt na over de invulling van wervingsdagen, trainingen en andere mogelijke ondernemingen om jeugdleden aan te trekken.
 • Je organiseert activiteiten met als doel het aantrekken van (jeugd)leden.
 • Je benadert eventuele derde partijen (denk aan scholen, andere verenigingen en dergelijke) waar mogelijke potentiële (jeugd)leden uit voort kunnen komen.
 • Je stelt een begroting samen en koppelt deze terug naar het bestuur.
 • Je koppelt resultaten terug naar het bestuur.
 • Je houdt je bezig met wat kinderen EN ouders verwachten van een club en brengt onder de aandacht wat jouw club hierin te bieden heeft.
 • Invulling van nodige vrijwilligers bij de geplande activiteiten kan in overleg met de vrijwilligerscoördinator of door zelf mensen te benaderen. Het is voornamelijk de bedoeling dat je de hoofdlijnen uitzet voor de geplande activiteiten en dat je de vrijwilligers die meehelpen kan aansturen.

Wij zoeken iemand die:

 • creatief is in het verzinnen van wervingsacties, en de invulling hiervan.
 • communicatief sterk is, naar zowel kinderen als naar ouders.
 • de club kan verkopen aan potentiële nieuwe leden en mensen durft te benaderen.
 • het leuk vindt om activiteiten te organiseren voor de potentiële nieuwe leden.

Tijdsinvestering:

 • ½ uur voor het maken van een begroting per activiteit.
 • 2 uur om de invulling van de activiteit te verzinnen, per activiteit.
 • 1 uur voor het zoeken naar vrijwilligers die je kunnen ondersteunen tijdens de activiteit, per activiteit.
 • 1-2 uur voor de activiteit zelf (Dit is natuurlijk afhankelijk van wat voor activiteit je wilt doen. Als je een wervingsdag wilt houden, kost dit natuurlijk wat meer tijd).
 • 3-4 uur voor het werven van potentiële jeugdleden die deel willen nemen aan de wervingsactiviteit. (Denk aan flyeren, scholen benaderen, et cetera.)
 • Gemiddeld 2-3 uur per week.

Wil je je aanmelden als vrijwilliger of wil je meer informatie over een functie stuur dan een e-mail naar info@gijsgroningen.nl 

Vele handen maken tenslotte licht werk.