Op 30 juni vond de Algemene Ledenvergadering plaats. Onderstaand de belangrijkste besluiten van de ALV.

Nieuwe bestuursleden

Met unanieme stem zijn onderstaande personen toegetreden tot het bestuur:

Marco Vos         – bestuurslid senioren

Hugo Luikens    – bestuurslid jeugd

Technisch plan senioren

De ALV was enthousiast over het speerpunt “technisch plan senioren”. Dit plan wordt in seizoen 2023-2024 vorm gegeven en gaat in per 2024-2025.

Het bestuur wil in samenwerking met een nieuw te vormen Technische Commissie een technisch plan schrijven voor de senioren recreatie teams.

Dit zal betekenen dat, met ingang van seizoen 2024-2025, alle senioren recreatiespelers op basis van skills, commitment en ambitie worden ingedeeld in de verschillende teams. Dit doen we om de

doorstroom vanuit jeugd beter te faciliteren en om een duidelijke lijn te hebben in de senioren teams. Het doel is om, uiteindelijk, in elke divisie een team te hebben. 

Scheidsrechters jeugd

Er is landelijk een groot tekort aan scheidsrechters. GIJS Groningen is van mening dat wij als club moeten bijdragen aan het aanvullen van dit tekort. Dit is in het belang van alle ijshockeyers in Nederland. 

Op de ALV is besloten dat met ingang van seizoen 2023-2024 is het voor jeugdspelers verplicht om wedstrijden te fluiten van jongere teams.

Dit besluit is genomen om kinderen al van jongs af aan kennis te laten maken met het scheidsrechter zijn. Kinderen leren op laagdrempelige manier te fluiten.

En gedurende hun ijshockey carrière zullen zij steeds meer ervaring op doen met het scheidsrechter zijn. Zo is er meer begrip van spelregels, maar ook leren kinderen hoe het is om scheidsrechter te zijn. 

Dit creëert meer respect voor scheidsrechters en kinderen zullen op latere leeftijd sneller geneigd zijn om scheidsrechter te blijven.

Vind hier de spelregels in een notendop

Contributie 2023-2024

Op 30 juni jl. zijn de nieuwe contributie tarieven voor het seizoen 2023-2024 gepresenteerd.

In tegenstelling tot voorgaande jaren waarin wij de tarieven op hetzelfde niveau hebben gehouden, ontkomen wij er voor het nieuwe seizoen niet aan, om een tariefsverhoging door te voeren. 

We hebben als bestuur uiteraard ook een benchmark gedaan ten opzichte van andere ijshockeyverenigingen en daar blijkt uit dat wij nagenoeg in alle categorieën (fors) lagere tarieven hanteren.

Team Contributie 2022-2023 Contributie 2023-2024 Verschil
U9/U11 € 360,00 € 360,00 € –
U13 € 400,00 € 400,00 € –
U15 € 430,00 € 480,00 € 50,00
U17 € 430,00 € 530,00 € 100,00
HL € 330,00 € 400,00 € 70,00
GIJS 2 € 390,00 € 415,00 € 25,00
GIJS 4 € 390,00 € 415,00 € 25,00
IJScool € 75,00 € 75,00 € –
Racoons € – € 400,00 € 400,00
RTC € 600,00 € 600,00 € –
Trainend lid € 350,00 € 350,00 € –

Voor de goede orde: deze nieuwe tarieven dekken niet de volledige kostenstijging af die we als club moeten absorberen. Het betekent dus ook dat we extra inkomsten via andere kanalen moeten aanboren. Denk hierbij aan acties (zoals Grote Club Actie), sponsoring, subsidies, ticket verkoop Eredivisie en niet te vergeten meer inzet van vrijwilligers in plaats van betaalde krachten.

Trainingstijden*

MAANDAG 8.45 – 9.45 1 RTC Ijshockey DONDERDAG 8.45 – 9.45 1 RTC Ijshockey
16.15 – 17.15 1 skate school 15.45 – 18.15 KCG
17.15 – 18.15 1 U9/U11/U13 18.15 – 18.30 Baanverzorging
18.15 – 18.30 Baanverzorging 18.30 – 19.30 1 U9/U11/U13
18.30 – 20.00 1,5 U17/U15 19.30 – 19.45 Baanverzorging
20.00 – 20.15 Baanverzorging 19.45 – 21.00 1,25 U15/U17
20.15 – 21.45 1,5 GIJS 1 21.00 – 21.15 Baanverzorging
21.45 – 22.00 Baanverzorging 21.15 – 22.45 1,5 Gijs 1
22.00 – 23.00 1 Supps
VRIJDAG 18.15 – 18.30 Baanverzorging
DINSDAG 8.45 – 9.45 1 RTC Ijshockey 18.30 – 20.30 Shorttrack
17.30 – 19.30 2 Shorttrack 20.30 – 20.45 Baanverzorging
19.30 – 19.45 Baanverzorging 20.45 – 21.45 1 House League wedstijden
19.45 – 20.45 1 GIJS 2/3/REC 21.45 – 22.00 Baanverzorging
20.45 – 21.00 Baanverzorging 22.00 – 23.00 1 Martini Moose
21.00 – 22.00 1 GIJS 3/2/REC
22.00 – 22.15 Baanverzorging ZATERDAG 12.15 – 13.15 1 Ijshockeyscool +jeugdteam + Goalietraining
22.15 – 23.15 1 GIJS REC/2/3 15.30 – 17.30 2 Wedstrijden U9/U11/U13
WOENSDAG 17.45 – 19.45 2 Wedstrijden U15/U17
17.15 – 19.15 Shorttrack 20.00 – 22.00 2 Wedstrijden senioren
19.15 – 19.30 Baanverzorging
19.30 – 21.00 KCG ZONDAG 17.45 – 19.45 2 Wedstrijden senioren
21.00 – 21.15 Baanverzorging 19.45 – 20.00 Baanverzorging
21.15 – 22.15 1 Racoons 20.00 – 21.00 1 House League Training
22.15 – 22.30 Baanverzorging 21.00 – 21.15 Baanverzorging
22.30 – 23.30 x 21.15 – 22.15 x

* De dinsdag planning is nog onder voorbehoud. Hier hopen we op korte termijn een definitief besluit over te kunnen nemen. Dit is afhankelijk van het aantal trainende leden wat zich meld.