Op vrijdagavond 30 juni zal de jaarlijkse ALV plaatsvinden. Inloop v.a. 19:30 uur in Sportcentrum Kardinge.

Op de ALV zullen de volgende onderwerpen in ieder geval ter sprake komen:
– Notulen ALV 7-9-2022
– Jaarverslag 2022-2023
– Speerpunten 2023-2024
– Financiën 2022-2023
– Begroting 2023-2024
– Organisatie GIJS Groningen
– Openstaande vacatures
– IJsuren seizoen 2023-2024

Let op! 

Leden hebben tot 22 Juli de tijd om het lidmaatschap op te zeggen i.v.m. de late ALV.