Wij zijn op zoek naar een nieuwe penningmeester. Tressy Hop, onze huidige penningmeester, stopt na dit seizoen met haar werkzaamheden. Mocht je het leuk vinden om met cijfers te werken, ben je handig met boekhoudsystemen en draag je GIJS een warm hart toe? Meld je dan bij ons aan voor een oriënterend gesprek. Stuur ons een mail op info@gijsgroningen.nl.

De penningmeester is, als lid van het bestuur, samen met de andere bestuurders verantwoordelijk voor het reilen en zeilen binnen de vereniging. Daarnaast is de penningmeester de persoon binnen de vereniging die zich bezighoudt met de financiën. Alles wat met geld te maken heeft, gaat langs de penningmeester. Aan hem/haar de taak erop na te zien dat de vereniging financieel gezond blijft en ervoor te zorgen dat alle doelstellingen van de vereniging financieel uitvoerbaar zijn.

Wettelijke penningmeester taken:

 • erop toezien dat de algemene ledenvergadering tijdig bijeengeroepen wordt;
 • het opstellen van de begroting;
 • zorg dragen voor de financiële stukken (jaarrekening, balans en begroting) die tijdens de algemene ledenvergadering worden gepresenteerd;
 • het voeren van een deugdelijke administratie van inkomsten en uitgaven;
 • het vertegenwoordigen van de vereniging naar buiten toe, samen met de overige bestuursleden;
 • het besturen van de vereniging.

Algemene penningmeester taken:

 • beheren van de geldmiddelen van de vereniging (kasbeheer en giraal geld);
 • regelen van alle bankzaken;
 • overige bestuursleden op de hoogte houden van de financiële stand van zaken van de vereniging;
 • zorgdragen voor de financiële gezondheid van de vereniging door het opstellen van een financieel meerjarenplan;
 • innen van contributie van de leden;
 • verwerken van sponsor facturen;
 • verantwoordelijk voor betaling van de inkomende facturen;
 • verantwoordelijk voor de betaling van alle gemeentelijke lasten, leges en andere kosten;
 • beheren van de financiën van de commissies binnen de vereniging;
 • samen met de voorzitter opmaken van de begroting en jaarrekening;
 • toezien op het voeren van een deugdelijke administratie;
 • verantwoordelijk voor het aanvragen van subsidies.