Nieuwsbrief TC Gijs-bears, bij deze willen wij jullie op de hoogte brengen van de lopende zaken binnen de gijs-bears.

We zijn druk bezig om voor de komende jaren een goede organisatie neer te zetten. Het plan is om i.s.m. de noordelijke ijshockeyclubs het noorden qua ijshockey goed op de kaart te zetten. Zoals we jullie tijdens de ouderavond bekend hebben gemaakt, was dat we de samenwerking met Leeuwarden, Heerenveen uit willen breiden. Zo is het plan om een noordelijk district team op te zetten, waarin potentiële talenten uit het noorden de kans krijgen om extra te trainen binnen een selectieteam-Noord. Om zo de doorstroming naar de nationale teams te vergroten.

Voor het komend seizoen willen we een pilot gaan draaien met U12. Hierover gaan we nog in gesprek met de clubs hoe dit verder vorm moet gaan krijgen. Dit gesprek zal plaats vinden op 8 mei. Zodra hier meer over bekend is zullen we dit met jullie delen.

Deze stap sluit ook aan waar we binnen de gijs-bears de komende jaren aan willen gaan werken. Dat is namelijk breedte sport en talentontwikkeling samen binnen de Gijs-bears Groningen.

De plannen die we hebben beginnen steeds meer vorm te krijgen en daar zijn we ontzettend blij mee. Want we streven ernaar om de organisatie van de Gijs-bears te verstevigen en uit te breiden in de komende jaren.

Wel hebben we daar alle hulp bij nodig van alle leden die de club een warm hart toe dragen.

Want ambities hebben kost tijd en mankracht.

Tijdens de ouderavond is ook gesproken over, een jeugdrecreatie team weer binnen de gijs-bears te plaatsen. Dit om zo beginnende ijshockeyers vooral het plezier in ijshockey te vergroten en te behouden. En vooral het niveau verschil binnen de competitie spelende teams op te vangen. En de beginnende ijshockeyers op een leuke manier ijshockey te leren waarin het plezier voorop staat.

Het is onze bedoeling dit team geen officiële competitie te laten spelen, maar alleen te trainen en wellicht af en toe een vriendschappelijke partij.

Hiervoor hebben we alleen extra ijs nodig. En inmiddels zijn de gesprekken geweest met Kardinge. Tijdens dit gesprek is vanuit ons aangegeven dat we behoefte hebben aan meer ijs.  En kardinge heeft aangegeven mee te willen denken voor extra ijstijd. 

Dan onze plannen voor komend seizoen;

 • Spreekuur TC (vast moment in de week, waarop leden op aanvraag met vragen terecht kunnen bij de TC)
 • Potentiële trainers begeleiden en opleiden.
 • Meer wedstrijdblokken voor forward en defence training en power skating
 • Trainingsbeleid inzichtelijk maken bij onze leden.
 • Zomertraining ijshockey gericht maken; in de ijshal circuit training ook met stick en handschoenen, stickhandeling, schieten etc etc.
 • Streven start na de meivakantie 1 x in de week tot aan de zomervakantie. Na de zomer vakantie tot aan start seizoen 2 x in de week voor aanvang het ijsseizoen. (dagen en tijden komen op de site te staan)
 • Zomer trainingen zijn verplicht voor na de zomer vakanties.
 • Zomer training voor de grote vakanties zijn niet verplicht als uw zoon of dochter een andere sport beoefent wat wij zeer op prijs stellen.

 Edward Kort heeft afgelopen seizoen met succes u17 overgenomen van Bert Groenhof. Edward heeft dit erg goed gedaan en zijn als club dan ook erg blij dat Edward heeft aangegeven meer voor de club te willen doen. Edward is op dit moment ook nauw betrokken bij de organisatie. En is daarom sinds een paar maanden ook aangesloten bij de TC.

Edward gaat de trainers in opleiding ook intensief begeleiden om zo samen met de TC ervoor te zorgen dat er kwalitatief goede trainingen gegeven gaan worden. En zou zo het aanspreekpunt moeten gaan worden op de ijsvloer.

Om het trainingsplan een goede invulling te geven, is er eenheid nodig binnen de jeugdteam. Het streven was dan ook een vaste trainer voor de teams. Edward gaat U12 en de U14 de trainers en begeleiders intensief begeleiden. Zelf gaat hij het team  van de U17 trainen en coachen.

Edward Kort is begonnen in 1969 bij Gijs en heeft 4 jaar in het eerste team meegedaan daarna is hij vertrokken naar Assen waar hij nog 9 jaar in het eerste team heeft gespeeld.

Edward heeft in totaal 38 jaar ijshockey gespeeld.

Bij Assen heeft hij zijn benodigde papieren gehaald van trainer/coach,hij

heeft diverse malen zowel in Assen en Groningen met succes diverse teams getraind. Verder organiseert hij al 23 jaar Internationale ijshockey toernooien in Zoetermeer. En heeft hij ook teams naar Canada en Amerika gebracht om daar te laten spelen.

Ook bij de Nijb vervult hij  een functie als competitie leider.

Zoals u kunt lezen is zijn grootste gedeelte van zijn leven is ijshockey. 

Indeling trainers per team;

 • U8/U10 – Jan Huizinga, Tjalling stellema (Tjalling nog niet gesproken)
 • U12 – Trainer; Edward Kort, trainer/coach Ronald Bockhoudt
 • U14 – Trainer/coach Pieter Kiernan[ zijn we mee in gesprek]
 • U17 – Trainer/coach Edward Kort

Teambegeleiders;

 • U8/U10 – Vincent Pieters
 • U12 –  ?
 • U14 – Gerard Nol
 • U17 – Ciska Edens, Henk Zoutman

De voorlopige teamindeling staat inmiddels op de site. Voor vragen kunnen jullie bij de TC terecht.

Daar waar de afgelopen seizoenen nieuwe jonge trainers in het diepe werden gegooid, willen we deze nu graag beter begeleiden en opleiden.

Er hebben zich een aantal bij ons gemeld, graag iets met de jeugd te willen doen.

 • Daan van Fessem
 • Sabri Edskes
 • Jasper Huizenga
 • Roman Hup (als hij blijft)
 • Tjalling Stellema 

Tot slot hopen we uiteraard dat iedereen lid blijft van de club. En dat we ook het komend seizoen lekker gaan ijshockeyen met zijn allen. En dat we er een mooi en vooral leuk seizoen van gaan maken.

Mocht u absoluut niet kunnen vinden in onze ideeën, en of uw zoon of dochter wil stoppen met ijshockey dan dient u zich uit te schrijven voor 31 mei 2014.

 En heeft u op of aanmerkingen schroom dan niet contact met ons op te nemen via tc@gijsbears.nl.  En mochten er ontwikkelingen zijn houden we u op de hoogte.

Hugo Luikens, Ronald Bockhoudt en Edward Kort