Ons bereikte het droeve bericht dat Hennie Smid haar ongelijke strijd tegen kanker heeft verloren.

Als moeder van onze leden Sophie en Thomas was Hennie altijd erg betrokken bij onze vereniging. Als teambegeleidster en later ook als penningmeester van de supportersvereniging heeft Hennie zich jaren lang met veel enthousiasme ingezet voor GIJS Groningen.

Wij zullen haar enthousiasme, optimisme en positiviteit gaan missen.

Namens het bestuur, leden en vrijwilligers wensen wij Dik, Sophie en Thomas heel veel sterkte toe bij het verwerken van het verlies van hun lieve vrouw en moeder.