Onder grote belangstelling van familie vrienden en veel mensen uit de sportwereld is Hennie Smid naar haar laatste rustplaats gebracht op het Rooms Katholieke Kerkhof van Groningen. De familie bedankt mede via deze weg iedereen die de laatste weken van Hennie haar moeilijke periode zijn of haar medeleven heeft getoond