Tickets en seizoenkaarten: Koop nu uw kaarten
 • 1
 • 2
 • 3

Gedragscode

GIJS Groningen dwingt respect af door de wijze waarop de sportieve prestaties worden geleverd.
Dit komt tot stand door je te gedragen naar de gedragscode. Hierdoor lever je een goede bijdrage aan een positieve uitstraling van ijshockey Groningen.

Respect

Medespeler en tegenspelers, teambegeleiders, coaches, trainers, scheidsrechters en bench-officials, supporters etc. worden met respect en fatsoen behandeld. Je behandelt anderen zoals je zelf ook graag behandeld wilt worden.

Openheid/eerlijkheid

Je staat open voor opbouwende kritiek van anderen en past zonodig je handelswijze daarop aan.

Eerlijkheid

Kritiek uit je bij de juiste persoon, zoals de trainer, coach, hoofd TC of voorzitter, en op het juiste moment. Dus niet in de wandelgangen, aan de bar, tijdens de training of wedstrijd. Besluiten die door o.a. trainer, coach, teamleider of bestuur worden genomen worden geaccepteerd.

Verantwoordelijkheid

Elk lid van GIJS Groningen handelt naar de hier omschreven basisvoorwaarden en is bereid al dan niet gevraagd verantwoording af te leggen over zijn doen en laten.

Regel Sanctie
Algemeen
Aanwijzingen door personen belast met training/wedstrijd of de goede gang van zaken in een sportcomplex, worden stipt en zonder protest opgevolgd  

Er wordt niet op teamgenoten, begeleiders, coaches, trainers, tegenstanders, publiek of anderen gescholden, bij activiteiten door de vereniging georganiseerd

Wegsturen en pas terug na overleg teamleiding en TC
Pesten en cyberpesten wordt niet getolereerd van uitsluiten van deelname aan trainingen en wedstrijden tot royering van het lidmaatschap
Ieder lid van de vereniging is persoonlijk verantwoordelijk voor de gang van zaken in en om de ijsbaan tijdens activiteiten die door de vereniging worden georganiseerd. Schade aan gebouw en goederen zullen worden verhaald op de veroorzakers hiervan  
Ordelijk gedrag is noodzakelijk en verplicht  
Kleedkamers
Schaatsen dienen na de trainingen en wedstrijden direct te worden uitgetrokken; indien medespelers op blote voeten rondlopen is het ten strengste verboden met schaatsen door de kleedkamer te lopen  
Kleding en uitrusting dienen steeds netjes te worden opgeruimd  
De kleedkamer dient binnen 30 minuten na afloop van een training/wedstrijd te zijn verlaten. Deze 30 minuten regeling geldt voor uit- en thuiswedstrijden. Verder omkleden op de gang
De kleedkamer wordt te allen tijde netjes achtergelaten. Iedereen ruimt zijn eigen rommel op  
Toegang tot de kleedkamers hebben: de coach/ trainer /teambegeleiders en spelers. Ouders hebben geen toegang tot de kleedkamers, tenzij de teambegeleiding hierom vraagt  
Het is verboden in kleedkamers en gangen alcohol te drinken  
Het is verboden in sportcentrum Kardinge te roken  
Het is verboden om (buiten het ijs) in sportcentrum Kardinge met stick en puck/bal te spelen en zich op skeelers voort te bewegen  
Trainingen / Wedstrijden
Spelers mogen alleen aan trainingen/wedstrijden deelnemen als hij/zij de volledige voorgeschreven uitrusting aan heeft Geen deelname aan de training of wedstrijd
Spelende leden zijn verplicht aan de trainingen deel te nemen Speelverbod
Het is verplicht je bij verhindering (met redenen) minimaal 30 minuten voor aanvang af te melden bij de teamleider(s). Hetzelfde geldt als je dreigt te laat te komen Speelverbod
Spelende leden zijn verplicht, tenzij anders door het bestuur cq de strafcommissie bepaald, deel te nemen aan de (eventueel landelijke) competitiewedstrijden  
Zowel de zomertrainingen als de wintertrainingen zijn verplicht. Slechts in uitzonderlijke gevallen kan hiervan worden afgeweken. Hiervoor kan je een verzoek richten aan de teambegeleiding  
Een half uur voor de training ben je in de kleedkamer  
Een uur voor aanvang van de wedstrijd ben je in de kleedkamer, tenzij anders bepaald door de teambegeleiding  
5 minuten voor de training/wedstrijd begint sta je klaar in volledige uitrusting. De warming up heeft dan al plaatsgevonden  
Op de tijd dat de training of wedstrijd begint sta je op het ijs. 15 minuten in de bank blijven zitten
Tijdens een wedstrijd zijn de clubkleuren verplicht.  
De coach bepaalt hoe er gespeeld gaat worden en met welke spelers. Hij/zij is verantwoordelijk voor de opstelling en speelwijze  
Na de trainingen/wedstrijden is het verplicht te douchen  
Tijdens trainingen en wedstrijden van andere teams is het verboden om je bij de boarding en op spelersbanken te bevinden.  
Wedstrijdshirts mogen alleen worden gedragen tijdens wedstrijden en bij promotie activiteiten van GIJS Groningen.  
Straffen uitgedeeld  bij GIJS Groningen zullen in bepaalde gevallen ook worden kortgesloten met NIJB (i.v.m. Jong Oranje)  
Als je niet bij de club traint mag je ook niet deelnemen aan de training van Jong Oranje  
Spelers mogen alleen meedoen aan trainingen/wedstrijden van Jong Oranje als dit niet samenvalt met club trainingen/wedstrijden. Indien dit samenvalt moet je dit overleggen met de TC.  
Agressief gedrag tijdens trainingen en wedstrijden, met eigen teamgenoten en/of tegenstanders is niet toegestaan. van uitsluiten van deelname aan trainingen en wedstrijden tot royering van het lidmaatschap
Schelden en/of agressief gedrag richting scheidsrechters is niet toegestaan. van uitsluiten van deelname aan trainingen en wedstrijden tot royering van het lidmaatschap
Schelden en/of agressief gedrag richting trainers en coaches is niet toegestaan. van uitsluiten van deelname aan trainingen en wedstrijden tot royering van het lidmaatschap

Gemeente Groningen

Website: www.groningen.nl Lees meer...

Joy radio

Website: www.joyradio.nl Lees meer...

Ship2Supply

Website: www.ship2supply.nl Lees meer...

Kardinge horeca

Website: www.kardingehoreca.nl Lees meer...

Siblu Meerwijck

Website: www.siblu.nl Lees meer...

Radio nl

Website: www.radionl.nl Lees meer...
 • 1
 • 2
 • 3
 • 4
 • 5
 • 6
 • 7
 • 8
 • 9
 • 10