Op 23 april is na een publicatie in het Eindhovens Dagblad deSportvisie 2015-2019 voor de gemeente Eindhoven openbaar geworden.

In deze plannen van de wethouder van sport is er geen toekomst voor ijssporten in Eindhoven, niet voor ijshockeybanen en niet voor een 400 meterbaan. Als de Gemeenteraad deze visie overneemt zou dit gaan betekenen dat het IJssportcentrum Eindhoven over ruim een jaar (op1 juli 2016) gaat sluiten. De plannen komen de komende tijd voor bespreking en besluitvorming in de Gemeenteraad. De motivatie van de wethouder is voornamelijk financieel van aard. Het huidige IJssportcentrum is verouderd en aan een update toe. Daar is in de plannen geen geld voor.

Sluiting van het IJssportcentrum betekent dat ook het exploitatietekort niet langer aangevuld hoeft te worden.

Aan de historie van de baan, de betekenis van ijs voor jong en oud, het belang voor de regio en de aantrekkingskracht ervan in deze visie volledig voorbijgegaan.

Met deze petitie willen we het belang van het IJssportcentrum voor Eindhoven onderstrepen. Het kan toch niet zo zijn dat na meer dan veertig jaar de ijsbaan in Eindhoven verdwijnt!

Wil je ook dat de ijsbaan open blijft, teken dan de petitie op:

http://www.petities24.com/redhetijssportcentrumeindhoven