Namens HYS Hoky heeft een advocaat hedenochtend bezwaar aangetekend tegen het besluit van de competitiecommissie om de finale Eerste divisie tussen Groningen en Nijmegen te laten spelen. Ten overvloede: dit conform een gerepareerde en tijdig met alle partijen gecommuniceerde reglementsaanvulling.

HYS Hoky heeft spoedarbitrage aangevraagd bij de Arbitragecommissie en indien hier niet tijdig gehoor gegeven zou worden, zou morgenochtend (vrijdag) een kort geding bij de rechtbank dienen. Intensief overleg met de voorzitter van de Arbitragecommissie heeft er toe geleid dat vrijdag 21 februari om 14:00 spoedarbitrage plaatsvindt te Dordrecht.