Na 6 jaar als trainer/coach binnen GIJS waarvan ook 2 jaar als TC, zijn het bestuur en ik tot een overeenstemming gekomenenom te stoppen met deze functies. Het bestuur heeft onlangs een nieuwe buitenlandsetrainergecontracteerd en deze zal dan ook zich voor de geheleclub gaan inzetten. Hiermee iserveeloverlap met de inhoud van mijn functieen twee kapiteins op een schip is nooit een goed idee. Daarnaast moet de nieuwe trainer dan ook de ruimte krijgen om zijn stempel op het beleid te drukken, zoals ik dit ook heb gedaan de afgelopen jaren.

 Daarnaast zal ik mij voor de club gaan inzetten in het verhogen van de kwaliteit van de clubscheidsrechtersbinnen GIJS. Ik zal aankomend seizoen twee cursussengaan gevenin Groningen die zowelon-als office zullen zijn. Daarnaast zal ik, op verzoek van een clubscheidsrechter van GIJS, als supervisor optreden en een supervisorsrapport opstellen. Met deze feedbackhoop ik de scheidsrechter meer handvatten te geven om zich verder te kunnen ontwikkelen. Mijn inzetstaat los van de functie van scheidsrechters coördinatorbinnen GIJS, WaarBertGroenhof verantwoordelijk voor blijft.

De afgelopen jaren heb ik mij met het beleid en ontwikkeling van de jeugd mogen bemoeien. Dit met de inzet van bevlogen trainers, coaches en begeleiders. Dit heb ik met zeer veel plezier gedaan! Met de trainers, coaches en begeleiders hebben we maandelijks “trainers overleggen”gehad en veel met elkaar kunnen sparrenover trainingen, situaties, beleid, fairplay en respect etc. Dit was nieuw binnen de club en zijn zeer leerzame overleggengeweest en ik wil jullie dan ook bedanken voor jullie aanwezigheid altijd en input!Daarnaast heb ik ook veel leuke en soms minder leuke gesprekken gevoerd met spelers/ouders. Dit hoort nu eenmaal bij de functie en uitvoeringgeven aan het beleid van de club.

Ik zal nog steeds te zien zijn op de ijsbaan, want een GIJSIE ben je voor het leven.Met sportieve groet,
Martin de Wilde