Beste scheidsrechter coördinatoren en/of bestuursleden,
 
Zoals jullie zelf hebben ervaren de afgelopen jaren, hebben we een enorm tekort aan (club)scheidsrechters. Hierdoor kunnen niet altijd alle wedstrijden bezet worden met scheidsrechters en zijn de reiskosten erg hoog, om ze van buitenaf te laten komen. Als we niets doen, zal het moment snel komen dat we met regelmaat wedstrijden zullen moeten afzeggen omdat we geen (club) scheidsrechters hebben.

 
Het te kort aan scheidsrechters is niet alleen een probleem welke wij ervaren, maar een wereldwijd probleem. Vandaar dat de IIHF een Webinar heeft opgezet, verdeeld over 4 dagen met 4 verschillende onderwerpen. Het doel is om eenieder handvatten te geven om nieuwe scheidsrechters te kunnen werven, organisatie rondom scheidsrechters en voorkomen dat ze stoppen.
 
Zie onderstaand de mail vanuit de IIHF met de uitnodiging in de bijlage. In de bijlage staat een link welke je kan gebruiken om je op te geven.
 
Graag zien wij zoveel mogelijk van jullie tijdens deze webinar van de IIHF. IJshockey Nederland heeft jullie nodig bij de werving/begeleiding/behoud van (club) scheidsrechters.
 
Je kan je opgeven tot 10 januari a.s. via deze link: Sign up here

Met vriendelijke groet,

Martin de Wilde
Referee in Chief

+31 (0)6511 03272  

LEES MEER OVER HET TEKORT AAN SCHEIDSRECHTERS IN DAGBLAD VAN HET NOORDEN 

Volledig artikel DVHN