Na uitvoerig overleg met NOC*NSF en VWS heeft IJshockey Nederland een uitzonderingspositie verworven rondom de 1,5 meter afstand regel op de spelersbank en de strafbank. Dat is een geweldig bericht voor jullie als vereniging en voor de ijsbanen in Nederland.

Het sportprotocol sportspecifiek van IJshockey Nederland is aangepast door de onderstaande passage (oud) te vervangen door een nieuwe passage. Voor de goede orde, daar waar mogelijk moeten we nog steeds ons gezond verstand gebruiken en de 1,5 meter afstand regel daar waar mogelijk nog steeds in acht te houden.

De regel is dat personen 18 jaar en ouder anderhalve meter afstand moeten houden. Maar voor de sportsector is een uitzondering gemaakt om in de sport en spelsituaties waar dit niet mogelijk is de anderhalve meter afstand tijdelijk/zo kort mogelijk los te laten. Voor ijshockey geldt dat ook de spelersbank en strafbank onderdeel zijn van het speelveld. Derhalve mag ook op de spelersbank en de strafbank de 1,5 meter afstand los worden gelaten. Het advies is om: in de bank met minimaal aantal begeleiding en coaches aanwezig te zijn, dat begeleiding en coaches mondkapjes dragen en dat begeleiding en coaches 1,5 meter afstand bewaren van spelers (dit kan bijvoorbeeld door verhoging en verbreding in de spelersbank). In de strafbank dienen spelers en strafbank official zo veel mogelijk 1,5 meter afstand te bewaren.