Wedstrijden & uitslagen: 1e div | 3e div | 4e div | 5e div | U16 | U14 | U12 | Vrouwen

Energy Valley Topclub sponsort GIJS

De Energy Valley Topclub heeft haar sponsorcontract met de vier topsportclubs in Groningen uitgebreid met twee nieuwe topsportclubs. Dit betreft GIJS Groningen (ijshockey) en GHHC (dameshockey). Met het nieuwe contract wordt de basis gelegd voor de verdere versterking van de topsport in Groningen.


Het samenwerkingsverband Energy Valley Topclub verenigt bedrijven als Essent, Kuijpers, Gasunie en Groningen Seaports met de Groningse topsportclubs: FC Groningen, Donar, Abiant Lycurgus en Nic./Alfa-college, waar nu dus GIJS en GHHC aan zijn toegevoegd. Met het bundelen van de krachten hebben de deelnemende organisaties een succesvolle modus gevonden om de topsport in Groningen naar een hoger niveau te brengen en ook om duurzaamheid en energietransitie te promoten bij het brede publiek, de jeugd en het bedrijfsleven. Onder de noemer ‘Samen duurzaam aan de top!’ zijn verschillende projecten gerealiseerd zoals de vergroening van de Euroborg, het ontwikkelen van energiebewustzijn bij middelbare scholieren, een verduurzaming van het MKB en het creëren van een proeftuin voor toegepast onderzoek voor energietransitie EnTranCe.

Voor het komende seizoen 16/17, wordt in het bijzonder gekeken hoe door verdere samenwerking de ontwikkeling van de zes sportclubs beter vorm kan krijgen. Momenteel wordt onderzocht of dit in een omnivereniging structuur geborgd kan worden. Dat is een vereniging waar verschillende soorten sporten zijn ondergebracht en waarmee de clubs meer van elkaars professionaliteit en organisatiekracht kunnen profiteren.

Het komende jaar zal de aandacht van de Energy Valley Topclub ook gaan naar het ontwikkelen van nieuwe groenprojecten als ook naar het werven van nieuwe partners en leden. De insteek van de Energy Valley Topclub daarbij is om het komende seizoen het fundament te leggen voor de toekomstige groei van een succesvolle samenwerking tussen het bedrijfsleven en de topsport in Groningen.

enery valley topclub

Fortune coffee

Website: www.fortune.nl Lees meer...

Kringloopwinkel vries

Website: www.kringloopwinkelvries.nl Lees meer...

Vloeren kunst

Website: www.vloerenkunst.nl Lees meer...

Birza projectstoffering

Website: www.birzaprojectstoffering.nl Lees meer...

Excluvin

Website: www.excluvin.nl Lees meer...

Waddenfun

Website: www.waddenfun.nl Lees meer...
  • 1
  • 2
  • 3
  • 4
  • 5
  • 6
  • 7
  • 8
  • 9