Wedstrijden & uitslagen: GIJS 1 | GIJS 2 | GIJS 4 | GIJS 5 | U19 | U14 | U12 | Vrouwen

50 jaar gijs

Beste GIJSsies, de zomervakantie zit er op en het ijshockey seizoen 2019-2020 is van start gegaan. De voorbereidingen voor het GIJS 50 Jaar jubileum zijn inmiddels in volle gang.

Dit jubileum wordt op 21 December 2019 in Kardinge te Groningen gevierd. GIJS heeft voor dit feest de beschikking over ijshockeyhal en de 1ste verdieping met het restaurant, kortom een geweldige plek voor een 50 Jarig jubileum.

In 2018 is het Jubileumbestuur begonnen met het verzamelen van namen, adressen, e-mail adressen en telefoon nummers van oud- en actuele spelers, bestuursleden, officials, supporters, ere- leden, pers etc. Via e-mail, FaceBook en telefoon zijn contacten gelegd met velen van jullie, wat heeft geresulteerd in een lijst met zo’n 850 namen en 650 e-mail adressen.

Het GIJS bestuur heeft nu besloten om de officiele communicatie met betrekking tot het jubileum verder te doen via de officiele GIJS website, https://www.gijsgroningen.nl/ waar een aparte rubriek - GIJS 50 Jaar - wordt gemaakt.

In verband met de logistieke voorbereiding wil de commissie nu graag een inventaristie maken wie van de bovenstaande groep dit jubileum komt bijwonen. Bij deze worden jullie gevraagd om een e-mail te sturen naar de Secretaris van GIJS, Herman Hofstee, Dit e-mailadres wordt beveiligd tegen spambots. JavaScript dient ingeschakeld te zijn om het te bekijken. met copie Jos Teisman, Dit e-mailadres wordt beveiligd tegen spambots. JavaScript dient ingeschakeld te zijn om het te bekijken. als je de intentie hebt om de 21st December dit 50 Jaar jubileum bij te wonen. Als je zeker weet dat je er op deze bijzondere dag niet bij kan zijn, dan zouden we dat ook graag weten.

Het voorgenomen programma is als volgt:

 • 13:30 - Inloop GIJS 50 Jaar
 • 14:15 - Opening met muziek op het ijs, kunstrijden demo KCG
 • 14:20 - 15:15 IJshockey clinic voor de jeugd
 • 14:20 - 15:00 Officiële opening Jubileum - GIJS 50 Jaar met oa toespraken van GIJS Bestuur, NYB, Gemeente Groningen, opening tentoonstelling en boek presentatie 'De recente Gijstijd' (ijshockey in Groningen tussen 2009 en 2019)
 • 15:00 - 16:00 Disco en vrij schaatsen voor een ieder
 • 16:15 - 17:15 Demonstratie - slee ijshockey
 • 17:30 - Inschaatsen 1e teams
 • 18:00 - Wedstrijd 1e divisie GIJS – Heerenveen
 • 21.00 - slot feest

Laat zo snel mogelijk weten of je de 21st naar Kardinge komt voor dit jubileum inclusief het aantal personen!

Tot ziens de 21st December, groeten Herman Hofstee en Jos Teisman


Dear GIJSsies, the summer holidays are over and the new hockey season 2019-2020 has started. The activities for the GIJS 50-year anniversary are full swing ongoing!

The anniversary will be held on 21 December 2019 in Kardinge Groningen. The Committee has the opportunity to use the ice-hockey hall and the 1st floor + up stair restaurant in the Kardinge Sports  Complex,  which is a great place to celebrate this 50-year  Anniversary.

In 2018 the Anniversary committee started to collect the names, addresses, e-mail addresses and phone numbers of old- and actual players, board members, officials, supporters, honorary members, press etcetera. With many of you we have been able to established contact via e-mail, FaceBook and phone what resulted in a list of approximately 850 names and 650 e-mail addresses.

The GIJS board has decided to use the GIJS web site, https://www.gijsgroningen.nl/ for further communication regarding the Anniversary. A special GIJS 50 Year section will be created on this web site!

Regarding the logistic preparation the committee wants to make an inventory who from the above mention group of people will visit the Anniversary on the 21st in Kardinge Groningen. Via this e-mail we like to ask you  to send an e-mail to the Secretary of  GIJS, Herman Hofstee at e-mail address  Dit e-mailadres wordt beveiligd tegen spambots. JavaScript dient ingeschakeld te zijn om het te bekijken. with a copy to Jos Teisman at e-mail address, Dit e-mailadres wordt beveiligd tegen spambots. JavaScript dient ingeschakeld te zijn om het te bekijken. if you plan to join the Anniversary on the 21st December this year. We would also like to ask you to inform us if you definitely cannot join us on this beautiful festive day.

The high-level program for the 21st is as follows:

 • 13:30 – Walk in GIJS 50 Jaar in Kardinge Groningen
 • 14:15 - Opening with music on the ice and figure skating demonstration by KCG
 • 14:20 - 15:15 IJshockey clinic for the kids
 • 14:20 - 15:00 - Official opening of Anniversary - GIJS 50 Years, including speeches by GIJS Chairman, NYB, Municipality of Groningen, opening of GIJS 50 year exhibition and book presentation 'De recente GIJS tijd'  (describing ijshockey in Groningen between 2009 up till 2019)
 • 15:00 - 16:00 Disco and free skating for everyone
 • 16:15 - 17:15 Demo - Ice Sledge Hockey
 • 17:30 – Warming-up 1e teams
 • 18:00 – 1e division hockey game: GIJS – Heerenveen
 • 21.00 - final party

Please let us know as soon as possible if you plan to join the Anniversary on the 21st including with how many people you will visit!

See you the 21st of December, best regards Herman Hofstee en Jos Teisman 

New Nexus

Website: https://newnexus.nl/ Read More

Peter Kuil

website: Peter Kuil Read More

Kringloopwinkel vries

Website: www.kringloopwinkelvries.nl Read More

IDNO > webdesign

Website: www.idno.nl Read More

Triumph Groningen

website: Triumph Motorcycles Gr. Read More

Vismakelaar Poseidon

Website: facebook.com/Vismakelaar Read More
 • 1
 • 2
 • 3
 • 4
 • 5
 • 6
 • 7